Energie Ki Manna je vhodná pro práci s minulými životy, rodinnými příslušníky a přáteli těch, kdož jsou léčeni, neboť to, co účinkuje na jednu osobu s určitým problémem, ovlivňuje zároveň i další osoby, které jsou s léčenou osobou jakkoli spojeny. Ki Manna umí léčit na úrovni jednotlivých atomů, avšak zároveň je schopna ovlivnit vědomí mas. Podněcuje další velmi mocné uzdravující procesy, a to takovým způsobem, aby se síly těchto léčebných procesů vzájemně spojily a působily společně. Můžete sledovat vliv léčení, jenž se může projevit při působení na rodiny, města a dokonce země – ale také na ostatní planety, dimenze a úrovně spolupůsobí také s energií hvězd, s delfíní a velrybí říší, dále s energií krystalů, rostlinné říše. „Ki“ je druh univerzální energie životní síly, jež nás spojuje s energií, působící prostřednictvím světla, zvuku a frekvencí. „Ki“ je energie, jež neodebírá vlastní, osobní zásobu energie, kterou má člověk ve své energetické výbavě. „Manna“ je druh silné vesmírné energie, která stmeluje životní energii, aby napomohla projevení zvuků, světelného vlnění a frekvence uvnitř silového pole.

Uživatelský stupeň: předpokladem je minimálně 2. stupeň Reiki

Mistrovský stupeň: předpokladem je Mistr učitel Reiki či jiné energie

Semináře dělám i pro jednotlivce.